På Attilas vill göra vad vi kan för att bidra till minskad smittspridning och har gjort och gör anpassningar för att följa alla rekommendationer och nu senast, en ny lagstiftning.

Redan i mars 2020 gjordes Attilas gym förändringar inom verksamheten för att undvika trängsel och möjliggöra anpassad träning i en tuff tid.

Skärpta restriktioner och nya direktiv från regeringen har kommit hela tiden och har inneburit ytterligare skärpningar också hos oss.

Vidare har bl.a. tillfälligt valt att pausa våra gruppträningar och här följer dessutom några råd till dig som tränar:

  • Du som är sjuk, även med milda symtom, ska stanna hemma
  • Håll avstånd till andra människor när du vistas i vår träningslokal
  • Om möjligt, byt om hemma före och efter aktiviteter
  • Handsprit ska användas innan du går in i vår träningslokal
  • Torka av utrustning med desinfektionsmedel som finns i lokalerna
  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten i andra sammanhang.

Attilas har redan ställt om för en ny verklighet

Kravet avseende 10 m2 per person förändrar inget hos Attilas eftersom vi redan varit förberedda för detta.

Redan i november satte vi en begräsning på att endast vara 8 personer samtidigt.

Detta var vår tolkning av FHM rekommendationer avseende hur många som får samlas i slutna sällskap.

Vi ser att vårt beslut väl lever upp till den lagstiftning som nu har kommit.

Träna rätt och utan trängsel – gemensamt ska vi besegra detta virus!