Attilas ideella förening

Vid årsstämman för verksamhetsåret 2022, beslutades att verksamheten ska vara vilande tillsvidare.

Det innebär för dig som vill tävla, att hemställan om att aktivera föreningen igen, kan göras till Attilas gym AB.

 2023-02-27. Verksamheten på gymmet påverkas inte av detta utan är oförändrat. Attilas Gym AB, 556767-8841, hanterar samtliga avgifter och administration från och med nu och framöver.