Båstads äldsta gym

Attilas Styrke och Motionsklubb etablerades redan år 1979. Vi kan stolt skryta med att vara Båstads äldsta gym. Klubben var under några år vilande men i början av 2009 återupptogs verksamheten i samband med att nya ägare tog över.
– Någonting behövde göras och år 2009 bestämdes att föreningen behövde en nystart.
En av ambitionerna var att få igång många fler i kontinuerlig träning i lokalerna nedanför Båstads järnvägsstation.

Från 20 till 200 aktiva personer
Klubben har ökat sitt medlemsantal från 20 personer till 200 stycken under de sista tre åren. Bara under de första månaderna efter nystarten år 2009 värvade gymmet i Båstad över 110 medlemmar.
Ja, det stämmer att vi de senaste åren haft en väldigt positiv medlemsökning. Klubben har ökat sitt medlemsantal från 20 personer till 200 stycken under de sista tre åren. Den positiva medlemsökningen och bra engagemang bland våra aktiva medlemmar har gjort att vi kunnat utöka lokalytan och fräschat upp lokalerna rejält.