Har du ett passerkort på jobbet typ ID06 eller liknande, så finns det nu möjlighet att anpassa detta så att du kan använda det på gymmet också.