Vi värnar om din integritet
Från och med den 25:e maj 2018 ersätts den nuvarande Personuppgiftslagen, PUL med EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). Det nya regelverket innebär utökade krav vid hantering av personuppgifter med syftet att stärka personers integritetsskydd och harmonisera handeln inom EU.
Vill du läsa mer om hur Attilas Gym behandlar personuppgifter kan du ta del av vår personuppgiftspolicy. I vår personuppgiftspolicy beskriver vi vilken slags personlig information som vi samlar in och hur den behandlas, ändamålen med behandlingen samt vilka som får ta del av informationen.  Vi beskriver även de åtgärder som vidtas för att skydda informationen.

Om du har några frågor eller om du vill att vi ska göra ändringar i informationen vi har om dig kan du kontakta Personuppgiftsansvarig på följande adress:

Attilas Gym
Att: Personuppgiftansvarig
Box 1129,
262 22 Ängelholm

Länk till Attilas Gym Personuppgiftspolicy